Aktuelt

Koronaviruset – arbeidsgivers styringsrett

Koronaviruset byr på uvanlige utfordringer både for arbeidsgiver og arbeidstaker. Den stadige spredningen av viruset reiser også arbeidsrettslige problemstillinger, som vi ser nærmere på i…

Les mer

Håndtering av koronavirus i kontraktssammenheng

Skrevet av advokat Per Bergstad «For avtaler som inngås nå og framover, er det viktig å ta inn en regulering av hindringer som skyldes konsekvenser av…

Les mer

Ny arvelov trer i kraft 1. januar 2021

Ny arvelov trer i kraft 1. januar 2021 – Endringen av pliktdelsreglene gjør det nødvendig å kontrollere eldre testamenter før den nye loven trer i…

Les mer

Projure er ISO-sertifisert

Vi er stolte over å kunne meddele at vi denne uken har mottatt det skriftlige beviset på at vi i Projure, som er ett av…

Les mer

Oppsigelse i prøvetid – LB-2018-13157

Skrevet av advokatfullmektig Karoline Tveit. Tidligere i år avsa Borgarting lagmannsrett en avgjørelse som gjelder arbeidstakere i prøvetid. Saken gjaldt to seniorrådgivere/selgere i et design- og…

Les mer

Nye regler om varsling fra 01. 01.2020 – Har din virksomhet forberedt seg til nye krav ?

Skrevet av advokat/partner Karianne Rettedal Stortinget vedtok 11. juni endringer i arbeidsmiljølovens regler om varsling. Endringene trer i kraft 1. januar 2020. Det sentrale formålet med…

Les mer

Ny dom fra Høyesterett om ansiennitetsprinsippets betydning for utvelgelseskrets ved nedbemanning

Skrevet av advokat (H)/partner Sigrun Sagedahl Nedbemanning er vanskelig på grunn av mange  ulovfestede regler som krever skjønnsmessige vurderinger. Det skjer også en stadig utvikling gjennom…

Les mer

Høyesterett: Publiseringen av opplysninger om eget barn på sosiale medier krenket privatlivets fred

Skrevet av advokat Malèn Stølen. Høyesterett er enig med Hålogaland lagmannsrett om at publiseringen av opplysninger om eget barn på sosiale medier krenket privatlivets fred. Høyesterett…

Les mer

Q&A med Karianne Rettedal: Varsling på arbeidsplassen

Hva er konsekvensene om varsleren ikke kan sannsynliggjøre sine påstander? Hvilken bevisbyrde stilles til en varsler? Advokat og partner, Karianne Rettedal, svarer her blant annet på dette i…

Les mer

Brexit – deal eller no deal?

Skrevet av advokat/partner Karianne Rettedal. Storbritannia har som kjent besluttet å tre ut av EU. Hvilke tiltak må du som arbeidsgiver iverksette? Projures advokater kan bistå…

Les mer