Arbeidsrett

Ny dom fra Høyesterett om beregningsgrunnlaget for lønn under suspensjon

Skrevet av advokat Ulrik Haukali. Høyesterett avsa i juni dom om beregningsgrunnlaget av lønn i suspensjonstiden til en deltidsansatt. Den deltidsansatte sykepleieren som hadde vært suspendert…

Les mer

Regjeringens økonomiske tiltak for å redusere arbeidsgivers kostnader som følge av koronaviruset

Projure Advokatfirma er i full drift og arbeider i disse dager særlig med virksomhetenes utfordringer som følge av koronaviruset. Ikke nøl med å ta kontakt…

Les mer

Koronaviruset – arbeidsgivers styringsrett

Koronaviruset byr på uvanlige utfordringer både for arbeidsgiver og arbeidstaker. Den stadige spredningen av viruset reiser også arbeidsrettslige problemstillinger, som vi ser nærmere på i…

Les mer

Projure er ISO-sertifisert

Vi er stolte over å kunne meddele at vi denne uken har mottatt det skriftlige beviset på at vi i Projure, som er ett av…

Les mer

Oppsigelse i prøvetid – LB-2018-13157

Skrevet av advokatfullmektig Karoline Tveit. Tidligere i år avsa Borgarting lagmannsrett en avgjørelse som gjelder arbeidstakere i prøvetid. Saken gjaldt to seniorrådgivere/selgere i et design- og…

Les mer

Nye regler om varsling fra 01. 01.2020 – Har din virksomhet forberedt seg til nye krav ?

Skrevet av advokat/partner Karianne Rettedal Stortinget vedtok 11. juni endringer i arbeidsmiljølovens regler om varsling. Endringene trer i kraft 1. januar 2020. Det sentrale formålet med…

Les mer

Ny dom fra Høyesterett om ansiennitetsprinsippets betydning for utvelgelseskrets ved nedbemanning

Skrevet av advokat (H)/partner Sigrun Sagedahl Nedbemanning er vanskelig på grunn av mange  ulovfestede regler som krever skjønnsmessige vurderinger. Det skjer også en stadig utvikling gjennom…

Les mer

Q&A med Karianne Rettedal: Varsling på arbeidsplassen

Hva er konsekvensene om varsleren ikke kan sannsynliggjøre sine påstander? Hvilken bevisbyrde stilles til en varsler? Advokat og partner, Karianne Rettedal, svarer her blant annet på dette i…

Les mer

Ny avgjørelse fra høyesterett med uttalelser om terskelen for endringsoppsigelse

Skrevet av senioradvokat Sindre Meling. Høyesterett har nettopp avsagt en dom hvor det gis sentrale uttalelser om terskelen for at en endringsoppsigelse skal bli vurdert som…

Les mer

Ny avgjørelse om oppsigelse pga. mangelfulle prestasjoner

Skrevet av senioradvokat Sindre Meling. Borgarting lagmannsrett har nylig avsagt en avgjørelse som omhandlet oppsigelse av arbeidstaker pga. mangelfulle arbeidsprestasjoner. Saken gjaldt en controller som ble…

Les mer