Arbeidsrett

9 ting du som arbeidsgiver må vite om streik

Skrevet av advokatfullmektig Ulrik Haukali NHO og LO har så langt ikke lykkes i å bli enige i den pågående forhandlingen om lønnsoppgjøret. E24.no kunne i…

Les mer

Betydningen av ansiennitet ved nedbemanning

Skrevet av advokatfullmektig Ulrik Haukali I begynnelsen av mars falt dommen fra Høyesterett i den mye omtalte «Skanska-saken». Hovedtemaet i saken var hvilken vekt ansiennitet skal…

Les mer

Dom fra Stavanger tingrett: innleide ansatte har krav på bonus på lik linje med fast ansatte

Skrevet av Benjamin Törnroos I en dom avsagt juli i år kom Stavanger tingrett til at to innleide ansatte hadde krav på samme bonus som…

Les mer

Ny dom fra Høyesterett: oppsigelse av gravid arbeidstaker ugyldig

Skrevet av advokat Benjamin Törnroos. Dommen av 19. juni 2018 gjaldt en arbeidstaker som ble oppsagt fra sin arbeidsplass da hun var gravid. Oppsigelsen skyldtes…

Les mer

Ny avgjørelse fra Høyesterett om reisetid som arbeidstid

Skrevet av advokat Sindre Meling. I en avgjørelse avsagt 4. juni 2018 kom Høyesterett til at reisene som en arbeidstaker hadde foretatt til og fra et…

Les mer

Ny dom om ansiennitetsprinsippet ved nedbemanning i tariffbundet virksomhet

Skrevet av advokat Benjamin Törnroos. Saken gjaldt oppsigelser på grunn av nedbemanning i anleggsdelen av Skanska Norge AS. Selskapet opplevde fall i ordretilgang, omsetning og lønnsomhet…

Les mer

Utbetaler du feriepenger sammen med lønn? Les dette!

Skrevet av advokat Sindre Meling Vi har ila. den siste tiden sett flere eksempler på tilfeller hvor arbeidsgivere utbetaler feriepenger til de ansatte fortløpende samtidig med…

Les mer

Konkurranse-, kunde- og rekrutteringsklausuler: husk nye regler

Skrevet av advokat Benjamin Törnroos 1 Innledning Undersøkelser utført av Teknisk Ukeblad og Tekna viser at mange arbeidsgivere fremdeles ikke har oppdatert sine konkurranseklausuler, kundeklausuler og rekrutteringsklausuler. Dette til tross…

Les mer

Avtaleformen «fast ansettelse uten garantilønn» kan være lovlig

Bergen tingrett har i en fersk dom slått fast at ansettelsesformen «fast ansettelse uten garantilønn» på nærmere vilkår kan oppfylle lovens krav til fast ansettelse….

Les mer

Permittering som alternativ til nedbemanning i krevende tider

Skrevet av advokatfullmektig Benjamin TörnroosPublisert i Eurojuris Informerer nr. 4 2016 1. INNLEDNING Nedganger i markedet kan få alvorlige følger for virksomhetens ansatte, som mange…

Les mer