Fast eiendom

Eurojuris Informerer – Juss for det offentlige

I årets første utgave av Eurojuris Informerer står juss for det offentlige i fokus. Her kan du blant annet lese Stina sin artikkel om «Hvordan…

Les mer

Kan eiendomsinvestor kjøpe flere enn to boligseksjoner i ett og samme sameie?

Spørsmålet som nylig er vurdert av Kommunal og distriksdepartementet er om forhåndssalg av boliger er unntatt ervervsbegrensningen dersom de selges før seksjonering. Svaret på spørsmålet…

Les mer

Eurojuris Informerer – Eiendom og eiendomstransaksjoner

Denne utgaven av Eurojuris Informerer omhandler eiendom og eiendomstransaksjoner, og Anders Lea bidrar med en artikkel om hvordan håndtere utfordringene ved forurensing i tomtegrunnen ved…

Les mer

Selvstendig rettsvernshevd – Et mystisk begrep trer frem i lyset

Bakgrunn for saken Høyesterett avsa nylig en interessant kjennelse innenfor feltet for kreditors beslagsrett og spørsmålet om rettsvern ved manglende tinglysning ved kjøp av fast…

Les mer

Fast eiendom

Advokatene i faggruppen har lang erfaring med ulike former problemstillinger som kan oppstå i ulike sameieformer, f. eks i eierseksjoner og borettslag. Vi bistår i…

Les mer

Viktig informasjon for utbyggere og kjøpere av nye bygg med royalimpregnert ytterkledning

I desember i 2020 ble det kjent at royalimpregnert ytterkledning ikke er testet på en godkjent måte etter TEK § 3-1 med forskrift. Denne særskilte kledningstypen…

Les mer

Høyesteretts første skjeggkredom

Har du oppdaget skjeggkre i din nykjøpte bolig? I så fall har du kanskje allerede kontaktet boligkjøperforsikringsselskapet og lurt på hvilke krav som kan gjøres gjeldende overfor selger? Høyesterett avsa 26. mars 2021 sin første dom om krav om prisavslag på grunn av skjeggkre.

Les mer

Høyesterett avgjør i ny dom hvem som kan kreve retting av mangler ved fellesareal i eierseksjonssame

Er du seksjonseier? Kanskje sitter du også i styret i sameiet ditt? I så fall lurer du kanskje på hvilke mangler den enkelte seksjonseier kan gjøre gjeldende. Høyesterett avsa 4. mars 2021 dom om hvilke krav kjøpere av leiligheter i et eierseksjonssameie kan gjøre gjeldende mot utbygger når det hefter mangler ved fellesareal.

Les mer

Entra-dommen; Om kommunens adgang til å sette vidtrekkende rekkefølgekrav i plan

I Borgarting lagmannsrett 19-135154ASD-BORG/02 ble det den 27. januar i år avsagt dom i en sak om gyldigheten av rekkefølgekrav fastsatt i reguleringsplan og utbyggingsavtaler som ledd i gjennomføring av disse rekkefølgekravene.

Les mer

Eurojuris Informerer nr 4 2020: Arbeidsrett

Her finner du årets siste utgave av Eurojuris Informerer med temaet Arbeidsrett. Har du spørsmål, ta gjerne kontakt.

Les mer