Fast eiendom

Eurojuris Informerer nr. 1 2019: Juss for næringslivet

Årets første Eurojuris Informerer er viet til temaet juss for næringslivet. Her finn du flere interessante artikler om temaet. Har du spørsmål om rundt næringsrett, ta gjerne…

Les mer

Viktig dom om grunneiers strandrett

Skrevet av senioradvokat Per Kristian Haaland. Høyesterett avsa 12. februar 2019 en dom som avklarer hvilket vern grunneieres strandrett gir mot utbygginger fra naboene. Konkret gjaldt…

Les mer

Nylig avsagt dom fra Høyesterett om heving av avtale om kjøp av tomt til boligformål

Skrevet av advokat Per Kristian Haaland Høyesterett avsa 10. desember 2018 en viktig dom om heving av avtale om kjøp av tomt til boligformål. Kjøperne av…

Les mer

Næringsleie: Grensen mellom utleier og leietakers ansvar under leieforholdet

Skrevet av advokat Malén Stølen. I leieforhold hvor både utleier og leietaker er næringsdrivende står partene fritt til å avtale hvordan ansvar skal fordeles mellom partene…

Les mer

Eurojuris Informerer nr. 4 2017

Årets siste nummer av Eurojuris Informerer er nå ute med fokus på tema Juss over landegrensene. Våre advokater Sigrun Sagedahl og Guri Haarr har skrevet…

Les mer

Eurojuris Informerer nr. 3 2017

Eurojuris Informerer er i siste utgave viet til temaet anskaffelses- og entrepriserett. Våre advokater Liv Shelby og Trond Bjørnsen har skrevet to artikler med titlene «Grunnleggende prinsipper i anskaffelsesretten»…

Les mer

Stortinget har vedtatt ny eierseksjonslov som vil tre i kraft 1. januar 2018.

Skrevet av advokat Per Kristian Haaland. Ved den nye loven opprettholdes to «boliglover» – eierseksjonsloven og borettslagsloven. Eierseksjonsloven er en viktig lov for utbyggere og andre…

Les mer