Fast eiendom

Næringsleie: Grensen mellom utleier og leietakers ansvar under leieforholdet

Skrevet av advokat Malén Stølen. I leieforhold hvor både utleier og leietaker er næringsdrivende står partene fritt til å avtale hvordan ansvar skal fordeles mellom partene…

Les mer

Eurojuris Informerer nr. 4 2017

Årets siste nummer av Eurojuris Informerer er nå ute med fokus på tema Juss over landegrensene. Våre advokater Sigrun Sagedahl og Guri Haarr har skrevet…

Les mer

Eurojuris Informerer nr. 3 2017

Eurojuris Informerer er i siste utgave viet til temaet anskaffelses- og entrepriserett. Våre advokater Liv Shelby og Trond Bjørnsen har skrevet to artikler med titlene «Grunnleggende prinsipper i anskaffelsesretten»…

Les mer

Stortinget har vedtatt ny eierseksjonslov som vil tre i kraft 1. januar 2018.

Skrevet av advokat Per Kristian Haaland. Ved den nye loven opprettholdes to «boliglover» – eierseksjonsloven og borettslagsloven. Eierseksjonsloven er en viktig lov for utbyggere og andre…

Les mer