Arbeidsrett

De aller fleste av oss, enten vi er bedrifter, organisasjoner eller privatpersoner, har en eller annen relasjon til arbeidslivet. Normalt fungerer livet på en arbeidsplass knirkefritt, men ikke sjeldent bygger det seg opp konflikter som låser seg og ender i full konfrontasjon og kanskje med rettssak som resultat.

Projure kan hjelpe deg med råd og bistand bl.a. knyttet til;
 • Inngåelse, endring og avslutning av ansettelsesforhold
 • Nedbemanning og permittering
 • Konkurranse-  og karensklausuler
 • Omstrukturering, virksomhetsoverdragelse og permitteringer
 • Omplassering
 • Inn- og utleie, vikarbyrådirektivet
 • Arbeidstid og arbeidsmiljø
 • Tariffavtaler og medbestemmelse
 • Internasjonale arbeidsforhold og allmenngjøring
 • Pensjon og forsikring
 • Bedrifters ”utvidede personalavdeling”

All erfaring viser at god rådgivning på et tidlig tidspunkt kan forebygge konflikter.  Likeledes vil råd om hvordan håndtere en utfordrende situasjon kunne føre til at saken løses før konflikt oppstår.

Vi har stor erfaring i tvisteløsning på alle nivå. Prøv oss!

Vår gruppe for Arbeidsrett ledes av advokat (H) Sigrun Sagedahl, e-post:  sigrun.sagedahl@projure.no

Ønsker du bistand?

Ta kontakt, så hjelper vi deg.

Telefon: 51 85 84 00
E-post: stavanger@projure.no

Vi hjelper deg med Arbeidsrett

Projure

Lang erfaring og lokal tilhørighet samt et utstrakt nettverk er våre største konkurransefortrinn. Vår anbefaling: Henvendelse fra advokat bør besvares av advokat.

Kontaktskjema