Arv og skifte

Projure har advokater med spesialkompetanse innenfor arve- og skifterett samt formuesplanlegging, og våre advokater prosederer jevnlig arve- og familiesaker for domstolene. Våre advokater benyttes i stor grad som rådgivere knyttet til ektefellers formuesforhold, og vi har en rekke næringsdrivende som kunder hvor våre advokater er rådgivere med tanke på å få en ordnet formuesordning mellom den næringsdrivende og dennes ektefelle.

Vi benyttes jevnlig som bostyrere i forbindelse med private skifteoppgjør og som testamentsfullbyrdere, også hvor skiftet berører eiendeler i utlandet.

Vår erfaring viser at mange fremtidige konflikter kan hindres ved etablering av ektepakt og testament.  Det er derfor viktig å gå gjennom sin situasjon på forhånd og se om lovens ordninger er tilpasset egne behov og ønsker. For ektefeller kan ektepakt i mange tilfeller være et bedre alternativ enn lovens ordning. I stedet for å leve i usikkerhet, bør de vurdere situasjonen og avtale en ordning som passer den enkelte allerede mens de lever godt sammen. Dette gjelder kanskje i særlig grad der hvor en eller begge ektefellene driver næringsvirksomhet. Uten en bevisst holdning til hvordan formuesordningen skal være, kan et fremtidig samlivsbrudd by på ubehagelige konsekvenser for den næringsdrivende. Tilsvarende kan det også være aktuelt å vurdere fordeling av arven i live, som gaver eller arveforskudd.

Vår rådgivning omfatter gjerne bistand i forkant, samtidig som vi hjelper med å finne gode løsninger når konflikter vedrørende arveoppgjør eller skilsmisser og avvikling av samboerforhold oppstår. Når det ikke er mulig  å oppnå minnelige løsninger, bistår vi våre klienter gjennom den rettslige prosessen, og våre advokater har prosedyreerfaring for alle domstoler.

Familie- og arverett handler om rettslige problemstillinger, men også om sterke følelser for alle involverte. Våre advokater har erfaring i å forholde seg til saker hvor sterke følelser er involvert. Vi mener at slik erfaring og kunnskap er nødvendig å besitte i tillegg til god juridisk kompetanse for at vi skal yte den beste juridiske rådgivning.

Advokatene Per Bergstad og Guri Haarr er begge nevnt av bladet Kapital blant de beste i landet innenfor arverett og skilsmisser.

 

Internasjonal privatrett

Projure har advokater med spesialkompetanse innen internasjonal privatrett, som i tillegg har den nødvendige språkkompetanse til å bistå næringsklienter og private i saker over landegrensene.
Projure samarbeider med advokater og notarer tilknyttet Eurojuris International ved rådgivning om andre lands rett samt prosedyreoppdrag utenfor Norge.

 

Noen av våre tjenester:

  • Generasjonsskifter, for små og mellomstore virksomheter samt for private
  • Rådgivning rundt ektefellers og samboeres formuesforhold, herunder opprettelse av ektepakter, samboeravtaler samt alternative avtalebaserte ordninger
  • Testamenter og arvepakter
  • Skifteoppgjør
  • Bistand i tilknytning til arveoppgjør og -konflikter
  • Dødsboskifte, herunder som bostyrere og  testamentsfullbyrdere
  • Internasjonal privatrett
  • Rådgivning og prosedyreoppdrag utenfor Norge via Eurojuris International

 

Faggruppen for arv, skifte og formuesplanlegging ledes av advokat Guri Haarr, guri.haarr@projure.no

Ønsker du bistand?

Ta kontakt, så hjelper vi deg.

Telefon: 51 85 84 00
E-post: stavanger@projure.no

Vi hjelper deg med Arv og skifte

Projure

Lang erfaring og lokal tilhørighet samt et utstrakt nettverk er våre største konkurransefortrinn. Vår anbefaling: Henvendelse fra advokat bør besvares av advokat.

Kontaktskjema