Forretningsjuss

Våre advokater bistår næringsklienter i saker og med utfordringer knyttet til selskapsrettslige regler, transaksjoner og kontrakter. Vår bistand omfatter ulike forhandlinger, kontraktsutforming, aksjonæravtaler, konflikter mellom selskapets eiere og ved transaksjoner, kjøp og salg av virksomhet.

Flere av våre advokater har selv erfaring fra ulike styreverv, og vår rådgivning omfatter således ikke kun de juridiske, men og mer kommersielle sidene ved det å drive næringsvirksomhet. Ved kjøp og salg av næringseiendom kan vårt firma også bistå som oppgjørsansvarlig

Vi kan bistå bl.a med

  • Oppkjøp og salg av selskaper, herunder virksomhetsoverdragelser
  • Selskapsgjennomgang (due diligence)
  • Utarbeidelse av aksjonæravtaler
  • Bistand i styreansvarssaker
  • Prosess i tilknytning til selskapsrettslige tvister
  • Avtaler mellom selskapet og nærstående
  • Egenkapitaltransaksjoner
  • Kontraktsbistand

Ønsker du bistand?

Ta kontakt, så hjelper vi deg.

Telefon: 51 85 84 00
E-post: stavanger@projure.no

Vi hjelper deg med Forretningsjuss

Projure

Lang erfaring og lokal tilhørighet samt et utstrakt nettverk er våre største konkurransefortrinn. Vår anbefaling: Henvendelse fra advokat bør besvares av advokat.

Kontaktskjema