GDPR og compliance

Personvern er universelt og går på tvers av alle bransjer. Personvernreglene setter rammene for lovlig behandling av personopplysninger. Det kan gjelde behandling av personopplysninger i tjenesteleveransen eller dreie seg om ansatte og kunders personopplysninger.

I 2018 ble personvern allemannseie da personvernforordningen (GDPR) ble implementert i norsk lov. Innføringen førte med seg større oppmerksomhet rundt reglene, skjerpede krav til dokumentasjon og bedre rettigheter for de registrerte. Strengere sanksjoner med potensielt skyhøye bøter ved brudd på regelverket. Det stiller store krav til virksomhetene, som samtidig vil bidra til økt vern.

Projure har mye erfaring med personvern og bistår både virksomheter og private i forbindelse med forpliktelser og rettigheter knyttet til personvernlovgivningen. Projure kan bl.a. bistå med:

  • etablering av dokumentasjon av system for internkontroll
  • Avtaleverk, databehandleravtaler
  • Kontrolltiltak i arbeidslivet .- innsyn i ansattes epost
  • Risikovurdering
  • Problemstillinger knyttet til varslingssaker og granskninger

Faggruppen for GDPR og compliance ledes av advokat Ulrik Haukali, ulrik.haukali@projure.no

Ønsker du bistand?

Ta kontakt, så hjelper vi deg.

Telefon: 51 85 84 00
E-post: stavanger@projure.no

Vi hjelper deg med GDPR og compliance

Projure

Lang erfaring og lokal tilhørighet samt et utstrakt nettverk er våre største konkurransefortrinn. Vår anbefaling: Henvendelse fra advokat bør besvares av advokat.

Kontaktskjema