Tvisteløsning og prosedyre

Advokatene i Projure har lang erfaring med å håndtere tvister både i og utenfor rettsalen og for alle rettsinstanser.

Vi bistår således både i forhandlinger og avklaringer forut for en tvistesak og med prosessoppdrag for domstolene. For våre kunder er det viktig å få en god vurdering av strategiske og risikomessige sider ved å gjennomføre en sak for domstolene, og vi har god innsikt og erfaring med å håndtere alle relevante problemstillinger i denne anledning.

Faggruppen for Tvisteløsning og prosedyre ledes av advokat Per Bergstad, per.bergstad@projure.no

Ønsker du bistand?

Ta kontakt, så hjelper vi deg.

Telefon: 51 85 84 00
E-post: stavanger@projure.no

Vi hjelper deg med Tvisteløsning og prosedyre

Projure

Lang erfaring og lokal tilhørighet samt et utstrakt nettverk er våre største konkurransefortrinn. Vår anbefaling: Henvendelse fra advokat bør besvares av advokat.

Kontaktskjema