La forsikringsselskapet betale dine advokatutgifter

Skrevet av advokat Sindre Meling.

Mange privatpersoner som havner i en tvist vegrer seg mot å bruke advokatbistand for å løse tvisten. Vår oppfatning er at dette først og fremst skyldes frykten for høye regninger fra advokaten.

Denne frykten er forståelig all den tid advokater gjennomgående krever en høy timepris for sitt arbeid. Det svært mange ikke er klar over er imidlertid at folk flest har en rettshjelpsforsikring innbakt i sin forsikringsavtale. At man har denne forsikringen innebærer at det kan bli betydelig rimeligere å forfølge sin rettslige interesse ved hjelp av advokat enn hva tilfellet er ellers.

Vilkåret for at en rettshjelpsforsikring skal komme til anvendelse er at det foreligger en tvist, og at denne kan dokumenteres. Tvisten kan f.eks. ha oppstått mellom kjøper og selger ifm. boligsalg, mellom to naboer eller mellom en entreprenør/håndverker og en misfornøyd forbruker. I alle disse tilfellene vil privatpersoner som har rettshjelpsforsikring som hovedregel ha krav på å få sine advokatutgifter dekket av forsikringsselskapet.

Noen typer tvister faller utenfor rettshjelpsforsikringenes dekningsområde. Dette gjelder bl.a. tvister som har sammenheng med forsikringstaker arbeidsforhold, samt tvister som gjelder arve- og familierettslige emner (arveoppgjør, oppgjør etter skilsmisse, barnefordeling etc.)

Normalen hos de aller fleste større forsikringsselskap er at rettshjelpsforsikringen dekker 80% av de utgiftene til advokat som overstiger kr. 4.000,-. Videre vil den samlede erstatning for hver enkelt tvist ofte være oppad begrenset til kr. 100.000,-. Dvs at du som privatperson kun måtte betale egenandelen på kr. 4.000,- samt 20 % av overskytende beløp. Dersom advokatkostnaden i en konkret tvist beløper seg til kr. 50.000,- vil du måtte betale totalt kr. 11.200,- (egenandel kr. 4000 + 20% av restbeløpet på kr. 46.000). Resterende kr. 38.800,- vil bli dekket av forsikringsselskapet.

Det er verdt å merke seg at rettshjelpsforsikringen kun får anvendelse når det foreligger en tvist. Dvs. at man ikke vil få dekket utgifter til generell juridisk rådgivning. Vår erfaring er imidlertid at behovet for advokatbistand er særlig stort når man står i en tvist. Advokater har spisskompetanse på tvisteløsning både i og utenfor rettssalen. Det er derfor viktig å være klar over at det å la seg bistå av advokat for å løse tvisten kan være mye billigere enn hva man gjerne skulle tro.

Advokatene i vår faggruppe for bygg, anlegg og entreprise representerer ofte privatpersoner med deres krav som har oppstått ifm. boligkjøp. Vanlige saker hos oss er krav mot selger av brukt bolig etter avhendingslova, krav mot byggherren ifm. oppføring av bolig, krav mot håndverkerer ifm. mangelfullt arbeid, samt tvister mellom naboer. Alt dette er typiske eksempler på tvister hvor du som privatperson vil haa rett til å få advokatutgiftene dine dekket av rettshjelpsforsikringen.

Lurer du på om du har rett til å få advokatkostnadene dine dekket? Ta kontakt med oss så sjekker vi dette for deg.

Kontakt oss

Besøk oss

Nedre Holmegate 30,
4006 Stavanger
Fjerde etasje

Kontaktskjema

Vil du motta nyheter og kursinvitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Sweden, Oland, Close-up of rope