portrett av Senioradvokat  Erik Mauritzen

Erik Mauritzen

Senioradvokat (H)

Erik Mauritzen er senioradvokat i Projure. Han bistår med rådgivning til næringslivet.

Om Erik Mauritzen

Erik har omfattende erfaring med rådgivning innen selskapsrett, finansiering, kontraktsrett og konkurranserett. Den selskapsrettslige erfaringen omfatter blant annet kjøp og salg av virksomheter, generasjonsskifte, reorganisering gjennom fusjon og fisjon, aksjonæravtaler samt bistand ved tilbud om tegning av aksjer. Han har også lang erfaring knyttet til rådgivning ved utarbeidelse av komplekse låneavtaler, herunder låneavtaler mellom bank og næringslivet, konvertible lån og andre finansielle instrumenter.

Den selskapsrettslige kompetanse omfatter, utenom aksjeselskapsrett, også rettsforhold knyttet til andre selskaps- og organisasjonsformer, herunder selskaper som reguleres av selskapsloven og stiftelsesloven.

Litteratur