Potrett av advokat og partner Guri Harr

Guri Haarr

Advokat | Partner

Guri er partner og advokat i Projure. Bistanden omfatter rådgivning og prosedyreoppdrag innen kollektiv og individuell arbeidsrett samt arv, skifte og formuesplanlegging. Guri er i tillegg tolk med spesialkompetanse innen internasjonal privatrett og bistår i saker over landegrensene.

Om Guri Haarr

Guri er del av Projures faggruppe for arbeidsrett, og hun er leder av faggruppen for arv og skifte.

Rådgivningen innen arbeidsrett er hovedsakelig rettet mot arbeidsgivere. Guri bistår ved virksomhetsoverdragelse, omorganisering, nedbemanning og masseoppsigelse og gir råd i spørsmål om tariffavtaler og forhandlinger med tillitsvalgte. I tillegg tilbyr hun løpende rådgivning innen HR og personal samt i spørsmål knyttet til ansatte – bl.a. om ansettelse, oppsigelse, permisjon, permittering, avskjed og suspensjon. Guri bistår også arbeidstakere i forhandlinger om sluttavtale og etter oppsigelse og avskjed.

Guri har spesialkompetanse innen diskrimineringsspørsmål, herunder spørsmål om aldersgrenser og aldersdiskriminering og saker etter likestillings- og diskrimineringsloven.

Guri bistår på spesifikke områder innen selskapsrett (stiftelse av selskaper, fusjoner, fisjoner, aksjekjøpsavtaler, aksjonæravtaler mv.), og hun har kompetanse innen immaterielle rettigheter som varemerke, design og foretaksnavn. Innen familie – og arverett bistår Guri i saker om arveplanlegging og generasjonsskifte, ved ektefelleskifte og dødsboskifte. Hun utarbeider testamenter, ektepakter, avtaler om arv, forhåndsskifteavtaler og avtaler om uskifte samt framtidsfullmakter.

Guri har tilleggsutdannelse som tolk og oversetter og lang erfaring som fransk/norsk tolk i bilaterale møter og forhandlinger for departementer, Storting og Regjering. Som advokat bistår hun i saker over landegrensene for næringslivsklienter og privat, i samarbeid med spesialister innen det europeiske advokatnettverket Eurojuris International, som Projure er en del av gjennom Eurojuris Norge.

Guri holder jevnlig foredrag innen arbeidsrett og arv- og skifte i regi av Projure og på oppdrag for eksterne aktører.