Portrett av advokat og partner Karianne Rettedal

Karianne Rettedal

Advokat | Partner

Kariannes bistand omfatter rådgivning og prosedyreoppdrag innenfor individuell og kollektiv arbeidsrett.

Om Karianne Rettedal

Karianne Rettedal har mangeårig bakgrunn som advokat fra advokatfirma  og særlig fra arbeidstakerorganisasjon med hovedvekt på bistand innenfor olje, kjemisk og energi sektoren og har inngående kjennskap til bransjene. Rettedal har betydelig erfaring og kunnskap innenfor kollektiv arbeidsrett og tarifftvister.  Rettedal har inngående kjennskap til LO /NHO overenskomstene innenfor m a Oljeservice, Operatør, Boring, Forpleining, samt avtalene innenfor Rederiområdene og Hovedavtalene mellom tariffpartene.

Hun har også lang erfaring fra NAV innenfor alle stønadsområder og også generell erstatningsrett, yrkesskade og bistandsoppdrag i straffesaker.

Hun har omfattende prosedyreerfaring innenfor særlig individuell arbeidsrett.

Karianne bistår innenfor:

 • Rådgivning og tvisteløsning til arbeidstakere og arbeidsgivere
 • Prosedyreoppdrag for arbeidstakere og arbeidsgivere
 • Innleie/utleie av arbeidskraft, tilknytningsformer
 • Ansettelse, konsulentavtaler
 • Likebehandling
 • Diskriminering
 • Stillingsvernssaker, oppsigelse/avskjed
 • Personalsaker
 • Virksomhetsoverdragelse
 • Utfordringer i arbeidsmiljø, herunder faktaundersøkelser og granskning
 • Kollektiv arbeidsrett, tariffavtaler
 • Omstillingsprosesser
 • Foredrag og kursvirksomhet innenfor samme områder