Kristine-foto-1151_ fixed 6-4 copy

Kristine Norheim Meinkøhn

Advokatfullmektig

Kristine er advokatfullmektig i Projure og er tilknyttet faggruppen for fast eiendom.

Last ned CV

Last ned CV

Om Kristine Norheim Meinkøhn

Kristine ble ansatt i Projure Advokatfirma AS i Stavanger vinteren 2022. Hun er tilknyttet faggruppen for fast eiendom.

Kristine har flere års erfaring med utleie av næringseiendom og problemstillinger knyttet til leieforhold, forvaltning og drift av eiendom.

Hun bistår kjøpere og selgere i saker om overdragelse av boliger, herunder saker som gjelder mangler ved kjøp av bolig, tvist om eiendomsrett til grunn, veirett, og andre type rettigheter og servitutter.

Hun har også god erfaring med å yte juridisk bistand til meglerforetak, det være seg bistand i forbindelse med tvister mellom megler og oppdragsgiver/kjøper eller bistand overfor offentlige myndigheter eller bistand ved utarbeidelse og tilpasning av standarddokumenter