Portrett av Malene Hoås Tyberø, advokat hos Projure Advokatfirma

Malene Hoås Tyberø

Advokat (i permisjon)

Malene er advokat i Projure. Hun er en del av Projures faggrupper for familie- og arverett og arbeidsrett.

Om Malene Hoås Tyberø

Malene bistår i saker om testamenter, ektepakter, dødsbo,  og avtaler om arv og framtidsfullmakter. Videre bistår hun i saker som gjelder samlivsbrudd og ektefelleskifte.

Hun er også en del av Projures faggruppe for arbeidsrett. Hun bistår hovedsakelig bedrifter i omstrukturering og nedbemanninger, virksomhetsoverdragelse og avtaler om innleie av arbeidskraft.

Som del av denne faggruppen bistår hun både arbeidsgivere og arbeidstakere og jobber daglig med saker knyttet til rettigheter og plikter i et ansettelsesforhold. Malene bistår bl.a. i saker om:

  • Virksomhetsoverdragelse
  • Omstrukturering
  • Nedbemanning
  • Oppsigelse og avskjed
  • Innleie og utleie av arbeidskraft
  • Fortrinnsrett
  • Personalsaker
  • Likebehandling
  • Varsling