Portrett av Marianne Takla, advokatfullmektig hos Projure advokatfirma

Marianne Takla

Advokatfullmektig

Marianne er advokatfullmektig i Projure og er tilknyttet alle firmaets faggrupper. Bistanden omfatter rådgivning og prosedyreoppdrag innenfor blant annet arve- og familierett, arbeidsrett og kontraktsrett.

Om Marianne Takla

Marianne Takla begynte som advokatfullmektig i Projure høsten 2020. Marianne Takla er en del av Projures faggruppe for familie, arv og skifte samt faggruppen for arbeidsrett.

Rådgivningen innen arve- og familierett er hovedsakelig rettet mot generasjonsskifte og formuesforholdet mellom ektefeller og samboere. Hun bistår blant annet ved utforming av testamenter, samboeravtaler og ektepakter.

Marianne bistår også ved et vidt spekter av arbeidsrettslige tvister, både på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden.