Per Bergstad

Per Bergstad

Advokat | Partner

Per Bergstad er advokat og partner i Projure Advokatfirma. Bistanden omfatter rådgivning og prosedyreoppdrag for næringslivet og privatklienter, primært i Stavanger – regionen og på Jæren.

Om Per Bergstad

Per er leder av firmaets faggruppe for næringsrett, og hovedarbeidsområder er selskapsrett, kontraktsrett samt rådgivning knyttet til arv og formuesforhold/økonomiske oppgjør mellom ektefeller og samboere.

I tillegg er han svært anerkjent som foredragsholder og har gjennom årene holdt foredrag for et titalls tusen deltakere. Han har en rekke bedrifter, kommuner, banker og organisasjoner som oppdragsgivere hvor han jevnlig holder foredrag for deres kunder og ansatte.

Per bistår bedrifter og privatpersoner i ulike selskapsrettslige og kontraktsrettslige problemstillinger herunder;

  • opprettelser av aksjonæravtaler
  • aksjonærkonflikter
  • generasjonsskifte i familiebedrifter

Per er også en del av Projures kompetansegruppe for næringseiendom, hvor hans bistand knytter seg til selskaps—og kontraktsrettslige problemstillinger.

Per har betydelig erfaring og kompetanse relatert til formuesforhold mellom ektefeller. Han bistår med rådgivning knyttet til, og opprettelse av, avtaler om formuesordning mellom ektefeller samt i anledning separasjon og økonomiske oppgjør.

Per har prosedert sak om skjevdeling for Høyesterett og fått medhold. Bergstad er av bladet Kapital (nr 6 2013) nevnt som en av de 10 fremste advokatene i landet knyttet til økonomisk oppgjør i anledning separasjon.