Portrett av seinoradvokat Per Jan Selmer

Per Jan Selmer

Senioradvokat (H)

Per Jan Selmer er senioradvokat i Projure Advokatfirma. Som advokat i mer enn 40 år har han vært innom de fleste juridiske fagfelt og problemstillinger.

Om Per Jan Selmer

Per Jan har hovedvekten på generell ”forretningsjuss”, kontraktsrett og entrepriserett, bygg og anlegg, og konkurs og panterett. Han har bistått med kontraktsarbeidet ved mer enn 50 kjøp/salg av virksomheter og har i den forbindelse utarbeidet alle nødvendige avtaler, herunder aksjesalgsavtaler, avtaler om fusjon og fisjon, aksjonæravtaler og andre relevante avtaler og dokumenter.

Han har bred erfaring som prosessfullmektig for alle rettsinstanser, og han har møterett for Høyesterett.

Gjennom årene har Per Jan vært en populær foredragsholder på et utall seminarer for entreprenørbransjen, leverandørindustrien og det private næringsliv innenfor kontraktsrett og selskapsrett.

Med grunnlag i advokatvirksomheten og en rekke styreverv har Per Jan Selmer særlig bransjekunnskap innen entreprise, offshore leverandørindustri og fast eiendom. Per Jan Selmer har vært mangeårig medlem av Den Norske Advokatforenings permanente lovutvalg for konkurs og panterett og har vært benyttet som voldgiftsdommer i entreprisesaker.