Projure_Sigrun-Sagedahl

Sigrun Sagedahl

Advokat (H) | Partner

Sigrun er partner og advokat i Projure og jobber hovedsaklig med rådgivning innen arbeidsrett. Når en sak ikke lar seg løse ved forhandlinger påtar hun seg prosedyreoppdrag. Sigrun har møterett for Høyesterett.

Om Sigrun Sagedahl

BRANSJEERFARING

Sigrun jobber særlig for virksomheter innen energibransjen og den maritime bransje og har derfor god forståelse for bransjenes utfordringer og muligheter, samt inngående kjennskap til rammevilkårene for disse virksomhetene. Hun har også særlig kompetanse om arbeidsrettslige rammevilkår for bygg- og anleggsbransjen.

ARBEIDSRETT

Sigrun er leder for Projures faggruppe for arbeidsrett og påtar seg rådgivningsoppdrag, forhandlinger og tvisteoppdrag innen arbeidsrett for både offentligeid virksomhet og privat næringsvirksomhet.

Rådgivningen omfatter et bredt spekter av saker som f.eks:

 • Rådgivning til virksomheter onshore, offshore og på skip
 • Rådgiving der arbeidsforhold har et internasjonalt tilsnitt
 • Rådgivning til offentlig eide og privateide virksomheter
 • Varslingssaker og andre konfliktsaker
 • Tilsyn og eventuell klage på sanksjon fra P-til eller Arbeidstilsynet, særlig ved arbeidsulykker, reglene om internkontroll eller reglene om innleie/bemanning
 • Strukturelle endringer, som virksomhetsoverdragelse, omorganisering, nedbemanning
 • Bemanningsplanlegging, bemanningskontrakter/entreprisekontrakter, allmenngjøring (minstelønn) og likebehandling
 • Tradisjonelle spørsmål om ansettelseskontrakter, advarsel, oppsigelse, suspensjon, avskjed
 • Arbeidstidordninger – gjennomsnittsberegninger
 • Avtaler med konkurranseklausuler og forhåndsavtalte sluttavtaler
 • GDPR relatert til arbeidstakere
 • Prosedyreoppdrag når saker ikke lar seg løse ved forhandlinger

Sigrun bistår også arbeidstakere i forhandlinger om sluttavtaler og ved behov i tvistesaker.

SELSKAPSRETT

Mindre transaksjoner, aksjonærkonflikter og styrearbeid