Projure_Sigrun-Sagedahl

Sigrun Sagedahl

Advokat (H) | Partner

Sigrun Sagedahl er advokat og partner i Projure Advokatfirma i Stavanger. Hun arbeider primært med rådgivning og prosedyre for bedrifter innen fagfeltet arbeidsrett, men har også kompetanse og erfaring innen selskapsrett, særlig der hvor fagfeltene krysses og konflikter oppstår mellom aksjonærer som også er ansatte, samt med styrerollen og styreansvar.

Last ned CV

Last ned CV

Om Sigrun Sagedahl

Hun har omfattende erfaring med:

 • Omstillingsprosesser – nedbemanning, outsourcing, omorganisering med svært gode resultater.
 • Fortrinnsrett
 • Virksomhetsoverdragelser
 • Faktaundersøkelser ifm varslingssaker eller påstand om mobbing/trakassering i tråd med grundig utarbeidet metodikk
 • Prosesser ifm eierskifte, Due Diligence av alle forhold knyttet til arbeidstakerne
 • Personalsaker – advarsel, oppsigelse, avskjed
 • Tilknytningsformer – reglene om fast og midlertidig ansettelse, expats, utleie, likebehandling og allmenngjøring av tariffavtaler
 • Bemanningskontrakter – utleiekontrakter eller bemanningsentrepriser
 • Bistand til bedrifter i forbindelse med tilsyn og pålegg fra Arbeidstilsynet.
 • Karens og konkurranseklausuler, kundeklausuler og brudd på markedsføringsloven
 • Sluttvederlagsordninger
 • Saker hvor ansatte også er aksjonærer, aksjonæravtaler, aksjeprogrammer mv.
 • Personvernrettigheter
 • Internasjonale arbeidsforhold – lovvalg, verneting mv.
 • Rådgivning og foredrag om styrerollen og styreansvar.

Sigrun Sagedahl holder jevnlig foredrag for næringsliv og organisasjoner i Sør-Vest Norge.  I tillegg har hun hatt flere foredrag for advokater i regi av JUS (advokatforeningens etterutdanningsorganisasjon).