Portrett av advokat Ulrik Haukali

Ulrik Haukali

Advokat

Ulrik er advokat i Projure Advokatfirma. Han er en del av Projures faggruppe for arbeidsrett og bistår hovedsakelig bedrifter i omstrukturering og nedbemanninger, virksomhetsoverdragelse og avtaler om innleie av arbeidskraft.

Om Ulrik Haukali

Som del av Projures faggruppe for arbeidsliv bistår han både arbeidsgivere og arbeidstakere og jobber daglig med saker knyttet til rettigheter og plikter i et ansettelsesforhold. Ulrik har erfaring fra saker om:

  • Virksomhetsoverdragelse
  • Omstrukturering
  • Nedbemanning
  • Oppsigelse og avskjed
  • Varslingssaker
  • Innleie og utleie av arbeidskraft
  • Fortrinnsrett
  • Personalsaker
  • Likebehandling
  • Konkurranseregler i arbeids- og aksjonæravtaler

Granskning

Ulrik er en del av Projures team i granskningssaker. Han har erfaring fra mange undersøkelser av bekymringsmeldinger eller varsler relatert til arbeidsmiljøet, og har rådgitt arbeidsgivere og tilrettelagt for andre eksterne undersøkere. Ulrik har også hatt saker for varslere og omvarslede.

Personvern

Ulrik har særlig kompetanse innenfor personvern. I den forbindelse bistår han selskaper med compliance av GDPR, ved rådgivning om dokumentasjon og rutiner som sørger for etterlevelse av personvernreglene.