Hopp til innhold

Ny avgjørelse om oppsigelse pga. mangelfulle prestasjoner

Skrevet av senioradvokat Sindre Meling.
Borgarting lagmannsrett har nylig avsagt en avgjørelse som omhandlet oppsigelse av arbeidstaker pga. mangelfulle arbeidsprestasjoner.

Saken gjaldt en controller som ble sagt opp pga. mangelfull utførelse av sine arbeidsoppgaver. Oppsigelsen ble kjent ugyldig av lagmannsrettens flertall, og arbeidsgiver ble dømt til å betale i overkant av kr. 700.000 ,- i erstatning. Mindretallet mente at arbeidsgiver skulle frifinnes.

Lagmannsrettens flertall vektla blant annet at arbeidsgiver i et møte med arbeidstaker hadde gitt vedkommende tydelig kritikk for mangelfulle arbeidsprestasjoner. Flertallet viste forståelse for at arbeidstaker oppfattet dette som et ønske om at hun skulle slutte. Ifølge flertallet bidro dette til å svekke arbeidstakerens muligheter til å lykkes med å utvikle arbeidsprestasjonene i positiv retning. Det ble derfor ikke lagt vekt på at arbeidstakers prestasjoner ikke forbedret seg i tiden etter møtet og frem til oppsigelsen, eller at arbeidstakeren i samme periode ved flere anledninger opptrådte konfronterende overfor arbeidsgiver og bidro til å skape betydelige samarbeidsproblemer.

Etter min vurdering går avgjørelsen for langt da den gir uttrykk for at arbeidsgiver må finne seg i både mangelfulle prestasjoner og samarbeidsvansker dersom en ansatt oppfatter at arbeidsgiver ønsker hans avgang. Lagmannsrettens flertall legger for lite vekt på at arbeidstakere også i slike situasjoner har en lojalitetsplikt overfor arbeidsgiver. Avgjørelsen innebærer også at det vil være vanskelig og forbundet med stor risiko for arbeidsgiver å konfrontere arbeidstaker med mangelfulle prestasjoner.

Avgjørelsen ble avsagt 13.03.2019 og er per i dag (10.04.2019) ikke rettskraftig.

Kontakt oss

Besøk oss

Nedre Holmegate 30,
4006 Stavanger
Fjerde etasje

Kontaktskjema

Vil du motta nyheter og kursinvitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Sweden, Oland, Close-up of rope