Hopp til innhold

Nylig avsagt dom fra Høyesterett om heving av avtale om kjøp av tomt til boligformål

Skrevet av advokat Per Kristian Haaland
Høyesterett avsa 10. desember 2018 en viktig dom om heving av avtale om kjøp av tomt til boligformål.

Kjøperne av en tomt kunne ikke bygge bolig på eiendommen på grunn av forbudet i veglova mot å bygge nærmere riksvei enn 50 meter. Eiendommen var annonsert som en tomt til boligformål, og kjøperne hadde fått oversendt fradelingstillatelsen fra kommunen. Kjøperne og selgerne hadde en felles forutsetning om at tomten skulle bebygges til boligformål, noe også tomteprisen på 1,9 millioner kroner avspeilet.

Da det senere viste seg at det allerede på fradelingstidspunktet forelå forhold som gjorde at vegvesenet ikke kunne gi dispensasjon fra byggeforbudet i veglova slik at eiendommen var ubebyggelig, fant Høyesterett at det forelå en mangel etter avhendingslova § 3-8 som ga kjøperne rett til heving og erstatning.

Dommen er et eksempel på at selgerne kan ha risikoen for lovbestemte rådighetsinnskrenkninger som gjør at en eiendom ikke kan utnyttes til det formål den er markedsført som. En selger bør derfor selv foreta undersøkelser og opplyse om dette før et salg, eventuelt ta et uttrykkelig forbehold i markedsføringen om at det foreligger uavklarte forhold ved eiendommen.

Kontakt oss

Besøk oss

Nedre Holmegate 30,
4006 Stavanger
Fjerde etasje

Kontaktskjema

Vil du motta nyheter og kursinvitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Sweden, Oland, Close-up of rope