Om Projure

Projure Advokatfirma AS er et forretningsjuridisk advokatfirma spesialisert innen arbeidslivets juss samt generell forretningsjuss.

For bedrifter i Stavanger-regionen og på Jæren er Projure et lokalt alternativ til nasjonale firma innen:

 • Arbeidsrett
 • Eiendomsrett
 • Næringsrett
 • Arv og skifte

Lang erfaring og lokal tilhørighet samt et utstrakt nettverk er våre største konkurransefortrinn. Vår anbefaling: Henvendelse fra advokat bør besvares av advokat.

Våre advokater har spisskompetanse innenfor følgene områder:

Næringsliv:

 • Arbeidsliv
 • Bygg, anlegg og offshore
 • Fast eiendom
 • Selskaper og finans

Privat:

 • Arbeidsliv
 • Familie, arv og generasjonsskifte
 • Fast eiendom


Projure Advokatfirma AS er medeier i Norges største advokatnettverk Eurojuris Norge. Eurojuris Norge er en sammenslutning av 16 selvstendige advokatfirmaer i hele Norge. Internasjonalt er Eurojuris det største advokatsamarbeidet i Europa med kontorer i alle større byer. Samarbeidet innen Eurojuris gjør oss i stand til å tilby lokal bistand over hele Norge og hele Europa.

Tillatelse til å drive advokatvirksomhet er gitt av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Yrkestittelen advokat er gitt i Norge. Projures advokater er medlem i Den Norske Advokatforening. Projure har obligatorisk sikkerhetsstillelse gjennom Lockton Companies AS, Ruseløkkveien 6, 0251 Oslo, som dekker yrkesansvar.

For klage- og disiplinærordning for advokater henvises til advokatforeningens hjemmesider.

Vår personvernerklæring finner du her.

Kvalitet

Projures overordnede kvalitetspolitikk er å levere juridiske tjenester av høy kvalitet, til rett tid og innenfor de fastsatte økonomiske rammer. Advokatarbeidet i Projure skal i tillegg være i samsvar med Advokatforeningens «Regler for god advokatskikk».

Projures kvalitetshåndbok er et verktøy for å nå firmaets overordnede kvalitetsmål.

Kvalitetshåndboken er tilpasset de krav som stilles i henhold til: NS-EN ISO 9001:2015, domstolloven med forskrifter, herunder advokatforskriften (FOR 1996-12-20 nr. 1161: Forskrift til domstolloven kap.11).

Eurojuris

Projure Advokatfirma AS er medlem av Eurojuris Norge.

Eurojuris Norge ble etablert i 1991 og er en landsdekkende sammenslutning av 17 selvstendige advokatfirmaer. I dag teller vi ca. 240 dyktige advokater og over 300 medarbeidere totalt. 

Eurojuris Norge tilrettelegger faglig og kommersielt samarbeid mellom firmaene og advokatene, og våre advokater tilbyr juridiske tjenester til næringslivet, organisasjoner, det offentlige og privatpersoner.
Advokatfirmaene i Eurojuris Norge har en sterk lokal forankring og er ledende firmaer innen sine regioner. God lokalkunnskap kombinert med høy juridisk kompetanse sikrer en effektiv gjennomføring av oppdragene til en riktig og konkurransedyktig pris. Kunnskaps- og erfaringsdeling på tvers av alle medlemsfirmaene er ett av Eurojuris Norges viktigste prinsipper, og bidrar til at alle våre medlemsfirmaer kan levere en enda bedre tjeneste til sine kunder.  

NHO medlemsfordeler

Eurojuris Norge og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) inngikk høsten 2011 en samarbeidsavtale som sikrer NHOs medlemsbedrifter prioritert tilgang på forretningsjuridisk bistand av høy kvalitet til rabattert pris.

Gjennom denne avtalen er Projure NHO Rogalands foretrukne advokatforbindelse.

Projure tilbyr NHO-medlemmer:

 • Advokattjenester av høy kvalitet
 • En times gratis førstekonsultasjon
 • 15 % rabatt på gjeldende priser
 • Eget NHO-telefonnummer
 • Topp prioritet og 24 timer responstid

NHO-medlemmer kan kontakte Projure direkte for å få medlemsfordelene. For bistand andre steder i landet kan man ta direkte kontakt med Projure, eller kontakte Eurojuris Norge på telefon 800 32 500 eller e-post nho@eurojuris.no.

Ønsker du bistand?

Ta kontakt, så hjelper vi deg.

Telefon: 51 85 84 00
E-post: stavanger@projure.no

Kontakt oss

Besøk oss

Nedre Holmegate 30,
4006 Stavanger
Fjerde etasje

Kontaktskjema