Personvern

1 Ansvar

Projure Advokatfirma AS org nr. 922253676 ved styrets leder Per Bergstad, er behandlingsansvarlig for personopplysninger ansatte og partnere i firmaet behandler.

Alle spørsmål du måtte ha om Projure sin behandling av personopplysninger kan rettes til oss.

I Projure er vi spesialister på personvern og har sikret våre rutiner slik at vi etterlever personopplysningsloven.

2 Kontakt

Kontaktperson for personvern i Projure er: Ulrik Haukali

Nedre Holmegate 30, 4001 Stavanger.

Telefon: 51 85 84 00

E-post: stavanger@projure.no

3 Hvem behandler vi personopplysninger om?

I Projure behandler vi personopplysninger om:

  • Klienter
  • Kontaktpersoner hos leverandører og bedriftsklienter
  • Kontaktpersoner i domstolene, NAV, tilsynsmyndigheter
  • Personer involvert i saker vi bistår i
  • Andre personer som er omtalt i saksdokumenter vi får tilgang til
  • Registrerte i vår epostliste for nyhetsbrev og kursinvitasjoner
  • Besøkende på vår nettside
  • Jobbsøkere

4 Hvordan vi behandler personopplysninger i Projure

4.1 Saksbehandling

Størstedelen av personopplysninger vi behandler er i tilknytning vår advokatvirksomhet. Enkelte advokatoppdrag innebærer at vi får tilgang til personopplysninger om parter eller andre enkeltpersoner som berører av en sak. Slike opplysninger vil fremkomme av dokumenter klienten oversender eller annen korrespondanse i saken. I noen saker får vi tilgang til sensitive opplysninger, f.eks. helseopplysninger, lovovertredelser eller fagforeningstilknytning. I slike tilfeller har behandlingen av opplysningene hjemmel i GDPR artikkel 9 nr. 2 bokstav f (behandlingen er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav), jf. personopplysningsloven (ny 2018) § 11.

Avhengig av den konkrete sak behandler vi bl.a. navn, telefonnummer, epostadresse, adresse, alder, kjønn, informasjon om arbeidsforhold, finanser, familie og helse. Vi begrenser behandlingen til de opplysninger som er relevante for sakshåndteringen i det konkrete advokatoppdraget.

Opplysninger vi registrerer i forbindelse med advokatoppdrag bruker vi til å etablere klientforhold, saksbehandling, klientadministrasjon og fakturering. Nærmere opplysninger gis i vår oppdragsbekreftelse.

Iht Hvitvaskingsloven § 22 er Projure rapporteringspliktige, og må oppbevare kopier av dokumenter benyttet i forbindelse med kundekontroll i fem år etter at kundeforholdet er avsluttet. Rapporteringspliktige må iht. § 8 registrere fullt navn, fødselsnummer, fast adresse og kopi av legitimasjon.

Både alminnelige personopplysninger og sensitive personopplysninger som inngår i saksbehandling er strengt beskyttet av advokaters taushetsplikt. Taushetsplikten fremgår av straffeloven § 111 og advokatforskriftens kapittel 12 (regler for god advokatskikk).

4.2 Kontaktpersoner hos leverandører og virksomhetsklienter

Vi har behov for å holde kontakt med våre leverandører og for å følge opp avtaler eller nye tilbud. I den anledning lagrer vi navn, telefonnummer, epostadresse og arbeidsgiver. Vi lagrer opplysningene i vårt saksbehandlingsprogram Advisor og bruker opplysningene til å kontakte virksomhetsklienter eller leverandører for å følge opp saker, tilbud, bestillinger, fakturering, sende nyhetsbrev og kursinvitasjoner. Ansatte i Projure vil ha tilgang til kontaktopplysningene registrert i Advisor. Vi videreformidler ikke kontaktopplysninger med mindre kontaktpersonen ønsker det i markedsføringsøyemed.

4.3 Markedsføring og nettside

Vi sender ut nyhetsbrev til e-postadresser som er registrert på klienter som vi løpende yter advokattjenester til og andre som har bedt om å få vårt nyhetsbrev. Mottakere av nyhetsbrevet kan enkelt melde seg av tjenesten ved å benytte link som er inkludert i hver enkelt henvendelse. Behandlingen er basert på en interesseavveining der vi har mottatt e-postadressen i forbindelse med et advokatoppdrag. Formålet er markedsføring som vi mener er en berettiget interesse. Dersom det foreligger et eksisterende kundeforhold vil markedsføringen skje i henhold til markedsføringsloven § 15(3). i andre sammenhenger bygger markedsføring på samtykke fra vedkommende, jf. markedsføringsloven § 15 (1) og GDPR artikkel 6 nr. 1 a.

Mailchimp plasserer en «web beacon» i nyhetsbrevet. Det er en type cookie som tillater Mailchimp og Projure å se IP-adresse, hvilket land, i hvilket epostprogram, dato og tidspunkt for hver gang et nyhetsbrev er åpnet av mottaker. Formålet er å kartlegge hvem som åpner nyhetsbrevene, slik at vi kan forbedre vår markedsføring.

Til nettsiden bruker vi Google Analytics. Der registreres opplysninger som språk, by, nettleser, operativsystem og tjenesteleverandør den besøkende benytter seg av. Opplysningene er anonymisert og kan ikke identifiseres med en enkeltperson og regnes derfor ikke som personopplysninger.

4.4 Jobbsøkere

Vi har behov for å bruke opplysninger for å vurdere søknader jobbsøkere sender til oss. Vi ber de som søker jobb hos oss sende oss navn, vitnemål, CV og referanser og annen informasjon du regner som relevant for vurderingen av søknaden. Inviteres du til intervju vil vi stille spørsmål for å avgjøre om du passer til stillingen. Vi vil også hente inn vurderinger fra tidligere arbeidsgivere.

Opplysningene om jobbsøkere lagres i lukket elektronisk mappe. Vi bruker kun opplysningene til å vurdere søkere i forbindelse med ansettelsesprosess. Administrasjonsleder, rekrutteringsansvarlig og fagansvarlig har tilgang til opplysningene. Opplysningene lagres i 12 måneder med tanke på fremtidig ansettelse.

5 Dine rettigheter

Du kan kontakte Projure når som helst for å få informasjon om Projure behandler personopplysninger om deg. Behandler Projure personopplysninger om deg, kan du enten få informasjon om opplysningene eller behandlingen, og få utlevert opplysningene om du krever det. Er du klient hos oss og har spørsmål knyttet til behandling av personopplysninger om deg i forbindelse med sak, ta kontakt med ansvarlig advokat i saken.

Vi vil imidlertid være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg – og vi vil derfor be deg om å bekrefte identiteten din eller oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg få tilgang til eller oppdatere personopplysningene. Advokaters taushetsplikter gir unntak fra rett til innsyn. Andre personer enn klienter, som er omtalt i saksdokumenter i saker vi bistår, har derfor ikke innsynsrett hos oss.

For behandling som er basert på samtykke, vil du ha mulighet til å trekke tilbake samtykket hvis du senere ikke ønsker at behandlingen skal fortsette.

Projure benytter seg av databehandlere for å behandle personopplysninger som i tilknytning til leveranse av it-tjenester til oss. Det inngås strenge avtaler med våre databehandlere slik at informasjonssikkerheten blir ivaretatt.

Du kan lese mer om dine rettigheter på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.no

Ønsker du bistand?

Ta kontakt, så hjelper vi deg.

Telefon: 51 85 84 00
E-post: stavanger@projure.no

Kontakt oss

Besøk oss

Nedre Holmegate 30,
4006 Stavanger
Fjerde etasje

Kontaktskjema