Projure bistod Proba Samfunnsanalyse med rapport for Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Hvordan forholder offentlige byggherrer seg til innleie av arbeidstakere?

Hvilke krav stiller de til bemanningsforetakene?

Hvordan kontrollerer offentlige byggherrer om innleiereglene er fulgt?

Disse spørsmålene ville Arbeids- og inkluderingsdepartementet ha svar på, og de engasjerte Proba samfunnsanalyse til å finne svarene. Behovet for kunnskap har sammenheng med funnene fra utredningen NOU 2021: 9 Den norske modellen og fremtidens arbeidsliv. Her konkluderte man med at det var behov for mer statistikk og analyser knyttet til innleie av arbeidstakere.

Advokat/partner Sigrun Sagedahl i Projure Advokatfirma bistod Proba med å kvalitetssikre den juridiske delen av oppdraget, og vi bistod med at relevante spørsmål ble stilt når fakta skulle avdekkes for å avklare om reglene ble fulgt.

Rapporten viser blant annet

  • at de fleste offentlige byggherrer stiller krav til bemanningsforetakenes seriøsitet
  • at byggherrene i varierende grad fører nødvendig kontroll av bemanningsforetakene
  • at kravene som stilles til entreprenører, underentreprenører og bemanningsforetak oftest omhandler andre punkter enn bruk av innleie i seg selv
  • at dersom krav til innleieforholdet først stilles, varierer det i hvilken grad byggherren har tid og ressurser til å følge opp om kravene blir fulgt

Rapporten avdekket også at selve regelverket er vanskelig å forstå og at det derfor også er vanskelig i det hele tatt å kontrollere om bemanningsforetakene opererer i samsvar med innleiereglene. Byggherrene har derfor også etterspurt en større tilstedeværelse fra Arbeidstilsynet, både i form av konkret juridisk veiledning i enkeltsaker og generell kompetanseheving.

Hele rapporten fra Proba Samfunnsanalyse og Projure Advokatfirma kan leses her.

Kontakt oss

Besøk oss

Nedre Holmegate 30,
4006 Stavanger
Fjerde etasje

Kontaktskjema

Vil du motta nyheter og kursinvitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Sweden, Oland, Close-up of rope