Projure tilbyr varslingsrutiner til fastpris

Skrevet av advokat Per Kristian Haaland

Fra 1. juli 2017 er det innført nye regler om varsling i arbeidsmiljøloven. Reglene innebærer at alle virksomheter med mer enn fem ansatte (herunder deltidsansatte og innleide), plikter å etablere egne varslingsrutiner. I henhold til de nye reglene må rutinene som skal utarbeides være konkrete og rettes inn mot hver enkelt bedrift på en slik måte at formålet med regelendringen oppnås.


Pojures arbeidsrettseksperter har spisskompetanse på varslingsreglene. Vi kan derfor tilby å etablere varslingsrutiner i henhold til de nye reglene i arbeidsmiljøloven til en gunstig fastpris. Vi tilbyr oss å utarbeide varslingsrutinene sammen med bedriften. Bedriften er da sikret rutiner som overholder myndighetenes krav, og får et operativt verktøy som bidrar til å lette varslingskulturen. Hvor omfattende arbeidet med å utarbeide varslingsrutiner vil bli, avhenger av flere ulike faktorer, men vi trekker særlig frem bedriftens størrelse og organisasjonsstruktur.


For å sikre bedriftene mot uforutsette utgifter tilbyr vi følgende prisstruktur:

  • Bedrifter med mellom 5 – 10 ansatte:                      kr. 8.000,-   eks. mva.
  • Bedrifter med mellom 10 – 20 ansatte:                    kr. 20.000,- eks. mva.
  • Bedrifter med over 50 ansatte:                                 kr. 30.000,- eks. mva.

 
Innenfor disse rammer sørger Advokatfirma Projure DA for at bedriften får varslingsrutiner som oppfyller de nye kravene, samtidig som bedriften gis god veiledning i prosessen med å implementere rutinene i organisasjonen.

Det tas forbehold om kompleks organisasjonsstruktur eller at virksomhetens drift nødvendiggjør særlig omfattende rutiner. Det kan i slike tilfeller påløpe ekstrakostnader. Slike forhold vil avklares før oppdraget påbegynnes.  

Projure bistår også med faktaundersøkelser og/eller rådgivning i forbindelse med konkrete varslinger.

Ja – jeg ønsker å bli kontaktet for å etablere varslingsrutiner!


Ta kontakt med:

Advokat Per Kristian Haaland

Tlf 51 85 84 00/42

Mob 971 95 579pk.haaland@projure.no

Kontakt oss

Besøk oss

Nedre Holmegate 30,
4006 Stavanger
Fjerde etasje

Kontaktskjema

Vil du motta nyheter og kursinvitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Sweden, Oland, Close-up of rope