Redusert periode for lønnsplikt under permittering fra 1. juli 2015

Fra 1. juli 2015 blir arbeidsgiverperioden under permittering redusert fra 20 dager til 10 dager ved endring av permitteringslønnsloven § 3. Formålet er å redusere arbeidsgiveres kostnader ved permittering slik at de bedre kan tilpasse seg markedssvikt.

De permitterte kan på sin side søke om dagpenger fra det tidligere tidspunktet, etter at arbeidsgiver har betalt lønn de ti første dagene av permitteringsperioden.

I forarbeidene til endringsloven, jf. Innst.351 L (2014-2015) oppsummeres vilkårene for å benytte permittering som følger: For at permittering skal kunne benyttes kreves det saklig grunn. Forhold som ligger til grunn må kunne knyttes til bedriften, ikke den ansatte. Nødvendige kostnadsreduksjoner, også lønnskostnader, kan være grunnlag for permittering. Forutsetningen ligger i at behovet vil være av midlertidig art. Eksempel på saklig grunn kan være ordremangel, fulle lager, praktiske arbeidshindringer, ulykker med videre.

Har du spørsmål til dette nyhetsbrevet eller behov for rådgivning om emnet permittering, ta kontakt med advokat Guri Haarr. Vi er spesialister innen arbeidsrett.

Kontakt oss

Besøk oss

Nedre Holmegate 30,
4006 Stavanger
Fjerde etasje

Kontaktskjema

Vil du motta nyheter og kursinvitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Sweden, Oland, Close-up of rope