Hopp til innhold

Regjeringens økonomiske tiltak for å redusere arbeidsgivers kostnader som følge av koronaviruset

Projure Advokatfirma er i full drift og arbeider i disse dager særlig med virksomhetenes utfordringer som følge av koronaviruset.

Ikke nøl med å ta kontakt per telefon, e-post eller Skype for konkrete problemstillinger knyttet til din bedrift.

Regjeringens økonomiske tiltak som ble lansert i dag, innebærer flere endringer for å redusere arbeidsgiveres kostnader.

Tiltakene er nærmere forklart i Prop. 53 LS (2019 – 2020) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak) Endringer i skatteloven og skattebetalingsloven mv. (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet)

Endringer i permitteringsreglene

  • Arbeidsgiverperioden fra og med den første arbeidsdagen permitteringen omfatter, endres fra 15 til 2 dager frem til og med 31. oktober 2020.
  • Lovendringen trer i kraft straks og gjøres gjeldende også for permitteringer som er iverksatt før ikrafttredelsen. Det betyr at arbeidsgiverperioden ‘fryses’ på det antallet dager som er avviklet ved ikrafttredelsen, og som utgjør minst to dager.

Retten til omsorsgpenger når barnepasser er syk

  • Dersom barnehagen eller skolen stenger på grunn av utbrudd eller fare for utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom (koronaviruset), anses dette som at barnepasser er syk og gir dermed rett til omsorgspenger.

Lovforslagene gir i tillegg nye forskriftshjemler på aktuelle områder, og ytterligere endringer i gjeldende rett kan dermed forventes.

Vi holder oss løpende orientert om endringene og er klare til å svare på deres spørsmål!

Kontakt oss

Besøk oss

Nedre Holmegate 30,
4006 Stavanger
Fjerde etasje

Kontaktskjema

Vil du motta nyheter og kursinvitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Sweden, Oland, Close-up of rope