Hopp til innhold

Seier i Høyesterett for innleide ansatte

Skrevet av advokat Malèn Stølen
I Høyesterett falt det denne uken dom om rett til bonus for innleide ansatte.  Det sentrale spørsmålet i saken var hvorvidt innleid personell med hjemmel i arbeidsmiljølovens likebehandlingsregel har rett til selskapsbonus på lik linje som innleieselskapets fast ansatte.

Advokat og partner i Projure, Karianne Rettedal, prosederte saken på vegne av de to innleide ansatte. De to hadde begge i en årrekke vært leid inn fra bemanningsbyrået Semco Maritime til Aker BP (og tidligere BP), uten å få delta i selskapets bonusprogram på samme måte som de fast ansatte gjorde.

Det har vært et omstridt spørsmål mellom partene i arbeidslivet om bonus skal likebehandles eller ikke, og det har vært varierende praksis. Ifølge arbeidsmiljøloven har innleide arbeidstakere rett på å bli likebehandlet med de fast ansatte når det kommer til blant annet «lønn». Spørsmålet Høyesterett måtte ta stilling til var derfor om bonus inngikk i lønnsbegrepet.

Høyesterett kom enstemmig til at bonusordninger vil være omfattet a lønnsbegrepet så lenge det dreier seg om vederlag for arbeid, og uavhengig av om det individuell bonus eller bonus på gruppenivå. Høyesterett vektla blant annet at det er en uttalt målsetting at fast og direkte ansettelse skal være normalen i arbeidslivet, og at reell likestilling mellom innleide og fast ansatte står sentralt i denne sammenheng.

Dommen vil få betydning for avtaleforholdet mellom innleier og bemanningsforetaket, hvor det må tas høyde for bonus som skal utbetales av bemanningsforetaket til den innleide ansatte. Innleide arbeidstakere som ikke har fått delta i innleiebedriftenes bonusprogrammer, vil også kunne ha krav på etterbetaling.

Er du usikker på hvilken betydning dommen får for deg eller ditt selskap? Ta kontakt med oss.

Kontakt oss

Besøk oss

Nedre Holmegate 30,
4006 Stavanger
Fjerde etasje

Kontaktskjema

Vil du motta nyheter og kursinvitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Sweden, Oland, Close-up of rope