Stortinget har vedtatt ny eierseksjonslov som vil tre i kraft 1. januar 2018.

Skrevet av advokat Per Kristian Haaland.

Ved den nye loven opprettholdes to «boliglover» – eierseksjonsloven og borettslagsloven.

Eierseksjonsloven er en viktig lov for utbyggere og andre profesjonelle aktører i boligmarkedet, kommunene samt privatpersoner som eier en eierseksjon og som sitter i styret i et slikt sameie.

Den nye eierseksjonsloven innebærer samlet sett forenklinger til fordel for disse aktørene.

De viktigste endringene i forhold til dagens lov fra 1997 er blant annet: 

  • Ny regel som definerer viktige uttrykk/begreper som bruksenhet og fellesareal.
  • Ny regel som gir forbruker økt trygghet ved at en boligseksjon må være godkjent som boenhet etter plan- og bygningsloven før seksjoneringstillatelse kan gis.
  • Kjøpsretten til leier av eierseksjon oppheves.
  • Begrensningen om at ingen kan erverve flere enn to boligseksjoner i sameiet videreføres.
  • Klarere regler om seksjonseiers og sameiets plikt til å vedlikeholde bruksenhet/fellesareal.
  • Nye regler om erstatningsansvar for mangelfullt vedlikehold.
  • Mer fleksible regler om parkering i sameiet.
  • Ny regel som gir styret i sameiet partsevne ved søksmål mot utbygger ved forsinkelse eller mangler ved sameiets fellesarealer.

Ved behandlingen av ny lov før sommeren, ba Stortinget regjeringen om å komme tilbake med nytt forslag til regler om et sameie i sine vedtekter kan sette begrensninger for kortidsutleie av boligseksjoner, eks. Airbnb.

Den nye loven inneholder også viktige overgangsordninger i forhold til dagens lov.

Kontakt oss

Besøk oss

Nedre Holmegate 30,
4006 Stavanger
Fjerde etasje

Kontaktskjema

Vil du motta nyheter og kursinvitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Sweden, Oland, Close-up of rope