Viktig informasjon for utbyggere og kjøpere av nye bygg med royalimpregnert ytterkledning

I desember i 2020 ble det kjent at royalimpregnert ytterkledning ikke er testet på en godkjent måte etter TEK § 3-1 med forskrift. Denne særskilte kledningstypen hadde derfor fått CE-merket på feil grunnlag, og videre at ytelseserklæringen i forhold til brannmotstand har vært feil. Dette har gitt som resultat at det ikke er dokumentert at royalbehandlet kledning oppfyller de preaksepterte ytelsene til ytterkledning, altså de brannkrav som er gitt i veiledningen til TEK17 § 11-9.

At et såpass vanlig og anerkjent produkt ikke lenger oppfyller de krav som tidligere har vært forutsatt har naturlig nok skapt store utfordringer overfor hele verdikjeden, fra produsenter, til leverandører, utbyggere og sluttbrukere. Ikke bare har det skapt frykt for at kledningen er brannfarlig, noe det for ordens skyld ikke grunn til å tro sammenlignet med trekledning ellers. Men det har også medført at nye bygg ikke kunne får ferdigattest som følge av at ytterkledningen ikke lenger oppfylte kravene i TEK 17 når det gjelder brann. For nyoppførte bygg der folk ennå ikke har flyttet inn så kan dette gi utfordringer og konfliktgrunnlag, ikke minst i spørsmålet om hvem som har risikoen og kostanden for utbedringskostnader og følger som manglende ferdigattest, midlertidig brukstillatelse osv.

Den 30. april kom Kommunal- og moderniseringsdepartementet med en foreløpig hjelp til det siste ved at regelverket er justert slik at det nå kan utstedes midlertidig brukstillatelse og ferdigattest for bygg selv når disse har royalimpregnert kledning. Konkret er TEK17 § 3-1 er nå endret slik at det formelle hinderet for å gi en midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest er borte. Dette forutsetter at vilkårene i loven ellers er oppfylt, blant annet må ansvarlig foretak dokumentere at kompenserende tiltak gir samme likeverdige funksjon som for de preaksepterte ytelsene. Sikkerheten skal det ikke lempes på, men der det kan dokumenteres at andre kompenserende tiltak gir tilsvarende funksjon så kan dette godkjennes.

Hele meldingen fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet med tilhørende veiledninger kan leses her:

Bygg med royalbehandlet kledning kan få brukstillatelse og ferdigattest – regjeringen.no

Kontakt oss

Besøk oss

Nedre Holmegate 30,
4006 Stavanger
Fjerde etasje

Kontaktskjema

Vil du motta nyheter og kursinvitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Sweden, Oland, Close-up of rope